THAY DOI MAU SAC CUA NHOT DONG CO DIESEL DELO GOLD MULTIGRADE SAE 15W40

NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2013,CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO

Do thay đổi nguồn nhập khẩu phụ gia để sản xuất dầu động cơ Delo Gold Multigrade SAE 15W40, nên từ cuối tháng 08, màu sắc của sản phẩm này sẽ thay đổi như mô tả trong ảnh kèm theo đây. Màu mới của sản phẩm sẽ trong sáng hơn. Trong thời gian chuyển đổi , lô hàng cấp cho Quý vị có thể có 2 màu cũ và mới.

Đính kèm công văn và ⇒hình ảnh cho Quý vị xem .

 
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE

0903 857 248

Viber  Viber

Chấp nhận thanh toán

Tin tức mới
Quảng cáo

Caltex StarCard

Ad left
Ad Right