Thay đổi tên của sản phẩm Delo Extended Life Coolant thành Delo ELC Anti-Freeze/Coolant Concentrate

Ngày 18/12/2015Chúng tôi hân hạnh thông báo, từ tháng 12/2015 Chevron sẽ thay đổi tên của sản phẩm DeloExtended Life Coolant thành Delo ELC Anti-Freeze/Coolant Concentrate. Nhân dịp nàychúng tôi cũng thay đổi nhãn xô 18L của sản phẩm như hình ảnh dưới đây, trong đó có phầnThông tin sức khỏe và an toàn được hiệu chỉnh để đáp ứng yêu cầu của Hệ thống hài hòa toàncầu - Global Harmonized System (GHS).Delo ELC Anti-Freeze/Coolant Concentrate là chất làm mát động cơ được pha

 
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE

0903 857 248

Viber  Viber

Chấp nhận thanh toán

Tin tức mới
Quảng cáo

Caltex StarCard

Ad left
Ad Right